HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

  • Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
  •  Tư vấn về tài sản riêng, tài sản chung trước và trong thời kỳ hôn nhân.
  • Tư vấn về thủ tục ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

Leave Comments

***
***