TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

1.TƯ VẤN THÀNH LẬP, MUA BÁN, GIẢI THỂ,..

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
 • Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi trụ sở, chuyển nhượng vốn, đổi tên, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp…
 • Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • Tư vấn thủ tục mua bán, chia, tách, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp
 • Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

2. TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 • Lập hồ sơ dự án, xin giấy phép đầu tư
 • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Các thủ tục sau giấy phép (xin thuê đất, giấy phép lao động cho người nước ngoài, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, xuất nhập khẩu …)
 • Tái cấu trúc công ty (chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, điều chỉnh vốn, bổ sung chức năng, sáp nhập, chia tách…)
 • Các thủ tục ưu đãi đầu tư (ưu đãi thuế, miễn giảm tiền thuê đất…)
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư (hợp đồng, lao động, thuế, tranh chấp; kinh tế và dân sự, chuyển giao công nghệ, …)

3. TƯ VẤN HỢP ĐỒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI

 • Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp
 • Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng.
 • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật
 • Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng.
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

4. TƯ VẤN PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN

 • Tư vấn pháp luật thuế
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu
 • Tư vấn pháp luật Ngân hàng, chứng khoán
 • Tư vấn pháp luật tài chính trong lãnh vực kinh tế và thương mại

 

 

Leave Comments

***
***