SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.Đăng ký nhãn hiệu

 •  Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá;Tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.
 •  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài.
 • Thực hiện các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng hoặc li-xăng nhãn hiệu hàng hoá.

2. Quyền tác giả

 • Tư vấn và đăng ký bảo hộ quyền tác giả.
 • Thực hiện các thủ tục khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả
 • Các quyền sở hữu trí tuệ khác
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ khác, bao gồm:
  +  Tên thương mại
  +  Chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hoá
  +  Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

3. Sáng chế giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp

 • Tra cứu liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp; tư vấn về khả năng bảo hộ của sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
 • Đăng ký bảo hộ bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài.
 • Thực hiện các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
 • Gia hạn hiệu lực, sửa đổi, bổ sung các bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.

4. Nhượng quyền thương hiệu

 • Tiến hành tra cứu, tư vấn và lựa chọn hệ thống franchise phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.
 • Đánh giá tiềm năng và triển vọng khai thác của hệ thống franchise được lựa chọn,  đánh giá năng lực của bên nhượng quyền.
 • Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình đàm phán hợp đồng franchise
 • Soạn thảo và kiểm tra các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng phù hợp với pháp luật Việt nam và quốc tế
 • Tư vấn các vấn đề tài chính trong hợp đồng franchise
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận hợp đồng franchise, xin phép tiến hành các giao dịch franchise
 • Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình franchise

Leave Comments

***
***